Anslag/Bevis: Valnämnden 2018-09-12

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Valnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-24

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-15

Förvaringsplats: Rådhuset, Kansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?