Anslag/bevis: Teknisk servicenämnd 2020-03-11

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Teknisk servicenämnd

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-18

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-09

Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?