Anslag/bevis: Socialnämnden, Sociala utskottet 2020-02-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-03

Datum då anslaget tas ner: 2020-02-25

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?