Anslag/bevis: Socialnämnden, sociala utskottet 2019-08-08

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

Datum då anslaget sätts upp : 2019-08-08

Datum då anslaget tas ner : 2019-08-30

Förvaringsplats : Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?