Anslag/bevis: Socialnämnden, Arbetsutskottet 2018-12-06

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden, Arbetsutskottet

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07

Datum då anslaget tas ner: 2018-12-29

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?