Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-05-14

§§ 62-66, 68-75 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-20

Datum då anslaget tas ned: 2020-06-11

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?