Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-05-14

§ 67 i protokollet är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-14

Datum då anslaget tas ned: 2020-06-05

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?