Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-03-26

§ 38 i protokollet är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?