Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-02-27

§§ 21-25, 28-29, 31-33 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-12

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-03

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?