Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-02-13

§§ 18-19 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-13

Datum då anslaget tas ned: 2020-03-06

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?