Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-11-07

Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-11-07

§§ 125-127 och 134 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-07

Datum då anslaget tas ned: 2019-11-29

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?