Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-06-04

§85 i protokollet är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-26

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?