Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-01-31

§§11-14 och §§16-23 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-07

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-01

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?