Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-01-02

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-24

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?