Anslag/bevis: Socialnämnden 2018-12-06

§§177, 178 och 179 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-07

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-29

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?