Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-05

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-11

Datum då anslaget tas ner: 2020-06-02

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?