Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-20

Datum då anslaget tas ner: 2020-05-12

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?