Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-30

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-01

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-25

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?