Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-28

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-21

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?