Anslag/Bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-20

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: SBN 2018/154

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-26

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-18

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?