Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-08

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-15

Datum då anslaget tas ned: 2020-05-07

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?