Anslag/bevis: kultur- och fritidsnämnden 2019-10-30

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-30

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-05

Datum då anslaget tas ned: 2019-11-27

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?