Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-18, §83

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-18, §83 Delårsrapport justerades omedelbart på mötet

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-18

Datum då anslag tas ner: 2019-10-10

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?