Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-15

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-22

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-13

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?