Anslag/bevis: kultur- och fritidsnämnden 2019-04-10

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-16

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-08

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Protokoll i portalen Meetings +

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?