Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-05

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-27

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet i portalen Meetings+

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?