Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2019-11-29

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-10

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-31

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?