Anslag/Bevis: Kommunstyrelsen 2019-10-02

Kommunstyrelsen 2019-10-02

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-30

Datum då anslaget tas ned: 2019-11-21

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?