Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2019-05-06

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-10
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-01
Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

https://moten.trelleborg.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-75875

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?