Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2018-12-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-26

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?