Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2018-11-28

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-05

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-27

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?