ANSLAG/BEVIS: Kommunfullmäktige 2020-04-27

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraf: 90-124 och 126

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-08

Datum då anslaget tas ner: 2020-05-29

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?