Anslag/Bevis: Kommunfullmäktige 2020-01-27

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraf: 1-29 och 31-41 (Paragraf 30 anslogs 2020-01-28)

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-10

Datum då anslaget tas ner: 2020-03-03

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?