Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2019-10-14

ANSLAG/BEVIS

Kommunfullmäktige 2019-10-14

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraferna 211-233

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-25

Datum då anslaget tas ner: 2019-11-15

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?