Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2019-09-23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätt upp: 2019-10-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-28

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?