ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-06-17

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraferna 146-174

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-20

Datum då anslaget tas ner: 2019-07-11

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?