ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-05-27

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraferna 116-145

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-07

Datum då anslaget tas ner: 2019-06-28

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?