Anslag/Bevis Kommunfullmäktige 2019-05-06

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraferna 88-115

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-17

Datum då anslaget tas ner: 2019-06-10

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?