ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2019-01-28

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-11

Datum då anslaget tas ner: 2018-03-04

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?