ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2018-12-17 (forts. 2018-12-18)

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraferna 233-264 har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-02

Datum då anslaget tas ner: 2019-01-24

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?