ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2018-10-22

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Paragraferna 180-202

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-05

Datum då anslaget tas ner: 2018-11-27

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?