Anslag/bevis: Bildningsnämnden 2020-03-11

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-20

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-14

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1, Trelleborg

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?