Anslag/bevis: Bildningsnämnden 2020-02-05

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-13

Datum då anslaget tas ned: 2020-03-06

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?