Anslag/bevis: Bildningsnämnden 2019-11-20

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-12-20

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?