Anslag/bevis Bildningsnämnden 2019-09-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-27

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-21

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?