Anslag/bevis: Bildningsnämndens presidium 2019-05-27

Paragraferna 69 och 71 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämndens presidium

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-26

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?