Anslag/bevis: Bildningsnämnden 2019-05-02

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-10

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-03

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Läs protokollet här

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?