Anslag/bevis: Bildningsnämnden 2018-12-20

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-04

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-28

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?