Anslag/bevis: Bildningsnämnden 2018-11-14

Protokollet är justerat för paragraferna 139-144 samt 146-153.
Paragraf 145 har lämnats ojusterad av justerare Lars Mikkelä (M).
Justeringen av paragraferna 139-144 samt 146-153 har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-23

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-17

Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?