Anslag/bevis: Arbetsmarknadsnämnden 2020-05-11

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: AMN 2020/119

Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-15

Datum då anslaget tas ned: 2020-06-08

Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?